Bensimon Elly Ballerine Enfant

Tige : Textile
Doublure : Textile
Semelle int. : Textile
Semelle ext. : Caoutchouc

-49.83%

29,90 €

15,00 €